Välkommen till Hendab

Varje svensk slänger i genomsnitt 500 kg avfall per år. Det är 20 gånger mer än vad man slängde i början av 1900-talet. Att återvinna är med andra ord en nödvändighet. För miljön, för ekonomin och för framtiden.

Vi på Hendab är proffs på återvinning. Vi driver återvinningscentraler, vi hjälper företag och organisationer att samla in och sortera material, vi finns på byggen och tar hand om allt från byggavfall till farligt avfall och vi hjälper bostadsrättsföreningar med allt från daglig skötsel av avfall till att ordna avfallsbehållare till den årliga städdagen. Vi hjälper våra kunder att bli bättre på att ta hand om sitt avfall – kan vi hjälpa dig?

Återvinning

Återvinningscentraler, ÅVC Vi driver och bemannar återvinningscentraler på uppdrag av kommuner och avfallsbolag. Här tar vi hand om allt grovavfall, trädgårdsavfall, elektronik och farligt avfall. Vår personal är självklart utbildad i farligt avfall, HLR, asbestsanering, brandutbildning och sist men inte minst, kundservice. En stor del av vårt arbete är att informera kundens om återvinning och hur man sorterar korrekt.

Tack vare vår breda kunskap inom området är vi också konsulter vid utveckling av återvinningscentraler; framtagande och byggnation, underhåll och reparationer. Vi ser över flödet och samråder med personal för att bygga de hjälpmedel som behövs för att underlätta arbetet.

Några viktga punkter att tänka på vid källsortering.

Företag och organisationer Många företag är mycket medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet har och vill se över sin avfallshantering. Vi hjälper till för att se över allt från vilken typ av avfall det är, hur det ska sorteras, vilka typer av behållare är lämpliga och vart det sedan ska ta vägen för återvinning eller destruktion. Vi arbetar både på konsultbasis men också som outsourcad avfallsansvarig på längre sikt.

Vi hjälper även företag och organisationer som arbetar med återbruk och återanvändning med bemanning, samla in material och sortering. Exempel på detta är Myrorna, Refurn och Humanbridge

BRF & Byggen

BRF Bostadsrättsföreningar/samfälligheter har olika behov av avfallshantering. Vissa har kommit långt med källsortering medan andra inte har börjat med detta. Oavsett vilket så kan vi hjälpa till. Vi ser till att allt fungerar runt den dagliga skötseln av avfallshanteringen till att ordna avfallsbehållare till den årliga städdagen.

Vill man ha hjälp att ta tag i och utveckla källsorteringen så vill vi väldigt gärna hjälpa till med det också.

Byggen Byggarbetsplatser är väldigt avfallsintensiva. Istället för att låta byggpersonalen ta hand om avfallet så låt oss göra det - vi kan ha utbildad personal på plats som tar hand om och sorterar alltifrån byggavfall till det farliga avfallet. Vi är där när vi behövs, antingen alltid på plats eller vid avtalade tillfällen.

Då kan byggpersonalen slippa tänka på avfallshanteringen och fokusera på att göra det de är bäst på - bygga.

Entreprenad

Vid sidan av återvinningen har vi entreprenadverksamhet. Hyr våra hjullastare, alltid med förare, som är utrustade med gafflar, skopor, plogar, sandspridare samt sopvalsar med uppsamlare och bevattning. Alla våra förare är utbildade och erfarna inom anläggningsarbeten. Alla våra hjullastare har alkolås inmonterat.

Vi hyr ut per timme eller per projekt.

Om oss

Hendab Återvinning AB förser återvinningscentraler med personal och ansvarar även för driften av hela anläggningar. Vi startade 2009 och vi är mycket stolta över vårt arbete. Rätt utfört har vårt arbete möjlighet att leda till en stor positiv miljöpåverkan.

För att kontinuerligt förbättra vår verksamhet är det självklart för oss att:

  • Följa och hålla oss uppdaterade om vilka lagar och andra krav som vi berörs av.
  • Minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga förorening genom att utföra ett effektivt transportarbete, arbeta för att minska buller, höja sorteringsgraden samt återvinna vårt eget avfall på ett korrekt sätt.

Våra arbetsplatser, de återvinningscentraler som vi representerar, ska hållas rena och snygga och det ska sorteras korrekt i samtliga fraktioner. Håller vi våra återvinningscentraler fina, så ser vi att våra kunder i högre grad hjälper oss med detsamma.

Vi strävar också efter att vår personal ska trivas på sin arbetsplats och därför kunna ge ett trevligt och professionellt bemötande i alla situationer.

Kontakt

Skicka en fråga

Skicka